Yantra Berasal dari Mandala Gunung Jatra Tasikmalaya

Dalam falsafah hindu ada yang disebut Yantra. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. (Bhagavan Shri Sathya Sai Baba, 1995: 12).

Yantra adalah bentuk "niyasa" ( = simbol = pengganti yang sebenarnya) yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa, misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain.

Dalam tradisi Hindu, Yantra umumnya digunakan dalam melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai Yantra tersebut.

Dengan banyaknya jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra dan mantra yang berbeda, sehingga bentuk yantrapun dalam kesustraan hindu dibagi menjadi :

- Bhu Pristha yantra: yantra ini biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu dan yantra yang hanya ditulis pada selembar kertas atau kain.

- Meru Pristha yantra : yantra ini membentuk seperti gunung atau seperti piramid dimana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar semakin keatas semakin mengecil misalnya seperti bentuk meru pada bangunan pelinggih yang ada di Bali.

- Meru parastar yantra : ini adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu.

- Ruram Pristha yantra: yantra dimana bagian dasarnya membentuk mandala segi empat dan diatasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura.

- Patala yantra : ini adalah kebalikan dari meru Pristha yantra yaitu diatasnya berbentuk besaran dibawahnya kecil.

Setiap Yantra baik dari segi bentuk maupun goresan yang tertera pada Yantra tersebut akan mempunyai arti yang berbeda serta tujuan yang berbeda pula. Yantra telah dikenal sejak jaman Purba dimana oleh para Resi dan orang bijak memanfaatkan yantra untuk membantu mencapai tujuan kesuciannya.

Yantra telah dikenal sejak jaman Purba dimana oleh para Resi dan orang bijak memanfaatkan yantra untuk membantu mencapai tujuan kesuciannya. (baca : http://wisdanarananda.blogspot.co.id/2015/03/mantra-yantra-dan-tantra.html).Obrolan Tentang Yantra Kabuyutan Gunung Yantra.
Dedi Sumamiharja : Yantra Gunung Jantra merupakan Tri Tangtu di Buana (Tiga Alam) dan merupakan Pakuning Alam, Pakuning Bumi, Pamageuh Bumi intinya, yang tidak boleh dirusak.Agus Wirabudiman : Tafsir Tri Tangtu di Bumi (Buana), sedengkeun hadirna Gn.Pangajar "kelanjutan hasil tina penyebaran AJAR Tri Tangtu anu ngabentuk segi tiga dina peta ieu, panginten, nembe "sawangan-panarawangan" kang Dedie Sumamiharja.
Dedi Sumamiharja : Tinu buk Medang Kamulyan, ari dinamian Cipaku/Mandala teh kusabab baheulana loba tangkal paku...ieu mangrupakeun pangeling-ngeling satutasna alam medangan kakeueum ku cai sagara, nami Cipaku teh tinu tatangkal eta kawitna..."Karajaan Medang Larangan Anu Ngageularkeun Manusa Linuhung Turunan Tapel Adam Babu Hawa Jeneng Ratu Di Karajaan Medang Larangan Ngalalakon Darma Pancen Gawena Ti Allah Taalla Jadi Ratu Ti Alam Medang Kamulyaan...Hirupna Rundayan ti Sayidina Anwar ngabogaan turunan Ratu di Karajaan Medang Larangan. Bagenda Syah jeneng Ratu Di Karajaan Medang Larangan, Anu Karatonna dicipta ku Sayidina Sis Alahis Salam Di Cai Paku Satutasna Surutna Cai Sagara Ngeueum Alam Medang Kamulyaan. Ari Di Sebut Cai Paku Ieu Mangrupa Pangeling-ngeling Ieu Tempat Anu Geus Orot Tina Cai Sagara Loba Tangkal Paku. Ku Ayana Prahara Alam Medang Kamulyan Ka Keueum Ku Cai Sagara..." (Naskah Medang Kamulyan  nu aya di Darmaraja Sumedang)
 
Cag heula,....


0 komentar:

Posting Komentar