Islam Di Garut Dalam Naskah Sunda Kuno

Naskah Kabuyutan Ciburuy
Benda Sejarah

Sajarah jeung kapurbakalaan di Kabupatén Garut saenyana tacan kacatet sakabéhna. Hal ieu ngeunaan tacan ayana tanaga ahli anu mampu naliti jeung medarkeun sacara utuh, salian ti éta watesan kapanggihna bukti sajarah jadi bisa ngamumulé kanu aya. Dina aspék ngalestarikeun titinggal sajarah jeung purbakala, Garut ngabogaan poténsi. Dina aspék ieu perlu mekarkeun pamangfaatanana boh tina objék kajian ilmiah atanapi keur nunjang objék kepariwisataan. Sabab, pangbinaan ogé pamekaran kana titinggal sajarah jeung purbakala perlu ditingkatkeun.

Salian ti barang-barang sajarah anu mangrupa Candi Cangkuang, situs budaya makam-makam kuno, jeung barang-barang di lingkungan situs cagar budaya saperti situs Kabuyutan Ciburuy, anu lengkepna dipaparkeun dina kaca “Objek Wisata”, masih aya barang-barang sajarah lain anu perlu dititénan ku masarakat saperti Naskah Kuno jeung titinggal Banda Sajarah karuhun, utamina mah anu nyangkut kana patula-patalina Islam jeung urang Sunda.
Naskah kuno tumut kana UU no.5 tahun 1992 nyaéta hasil tina karangan atanapi seratan anu nyaritakeun perkara nu mangrupa ketikan tur anu umurna minimal 50 taun. Tina hartian ieu, pasti waé jelas pasoalan naskah kuno di Kabupatén Garut lumayan loba. Ngan anu jadi pasoalanana masih loba naskah kuno anu jadi “barang pusaka” masarakat anu diteundeun teu dibaca. Sacara umum makna tulisan naskah kuno anu di eusina ajaran agama, bahasa, hukum adat, mitologi, paririmbon, kamasarakatan, sastra, sajarah, kasenian, oge élmu séjéna.
 
Banda Arkeologis
Sababaraha hiji hasil panalitian arkeologi dina taun 1994 di Kabupaten Garut ku Tim Balai Arkeologi (Balar) Bandung diantarana :
 

Daftar naskah kuno
* Babad Godog
o Kacamatan : Lélés
o Tempat naskah : Désa Cangkuang, Kac. Lélés
* Suryakanta
o Kacamatan : Balubur Limbangan
o Tempat naskah : Desa Cigagadé
* Suryaningrat
o Kacamatan : Balubur Limbangan
o Tempat naskah : Desa Cigagadé
* Babad Limbangan
o Kacamatan : Garut Kota
o Tempat naskah : Jln Ciledug 225 Kal. Kota Kulon.
* Danumaya
o Kacamatan : Banyuresmi
o Tempat naskah : Desa Cibatek
* Sajarah Sukapura
o Kacamatan : Garut Kota
o Tempat naskah : Jln. Ciledug No. 225 Kalurahan Kota Kulon
* Umar Maya
o Kacamatan : Banyuresmi
o Tempat naskah : Desa Cibatek
* Batara Kala
o Kacamatan : Sukawening
o Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
* Ahmad Muhamad
o Kacamatan : Karangpawitan
o Tempat naskah : Kp. Sindangpalay Desa Sindangpalay
* Kitab Étangan
o Kacamatan : Sukawening
o Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
* Kumpulan Do'a, Jampé jeung Silsilah
o Kacamatan : Sukawening
o Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
* Layang Buana Wisésa
o Kacamatan : Sukawening
o Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
* Layang Muslimin Muslimat
o Kacamatan : Sukawening
o Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu Kec. Sukawening
* Rawi Nabi
o Kacamatan : Sukawening
o Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu Kec. Sukawening
* Sulanjana
o Kacamatan : Sukawening
o Tempat naskah : Kp. Cieunteung Desa Mekarluyu
* Walangsungsang
o Kacamatan : Wanaraja
o Tempat naskah : Desa Tegalsari
* Ogin Amarsakti
o Kacamatan : Cilawu
o Tempat naskah : Kp. Sindangrasa Desa Ngamplang
* Sajarah Turunan Timbanganten
o Kacamatan : Bayongbong
o Tempat naskah : Desa Cikedokan
* Samaun
o Kacamatan : Cikelet
o Tempat naskah : Desa Cikelet Kulon
* Galonggong
o Kacamatan : Banyuresmi
o Lokasi di Aja, Desa Cibatek, 35 kaca, huruf Arab, jeung basa Sunda.
* Sajarah Batuwangi
o Kacamatan : Garut Kota
o Aya di R. Souleman Anggapraja, Jalan Ciledug 225 Garut, 32 kaca, huruf Arab jeung basa Sunda.

Sumber : Kabupaten Garut Dalam Dimensi Budaya

0 komentar:

Posting Komentar